ธุรกิจเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร การประกอบธุรกิจปลาสวยงามจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการลงทุนต่ำให้ผลตอบแทนระยะเวลาสั้น การทำธุรกิจปลาสวยงามในประเทศเริ่มมาประมาณ 50 ปี โดยจะเป็นการประกอบธุรกิจขนาดเล็กใช้แรงงานในครอบครัว ใช้สถานที่ไม่มาก ลงทุนน้อย ได้มีการพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงแตกต่างกันออกมาหลายรูปแบบตามชนิดของปลา การลงทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากปลาที่เลี้ยงในตู้กระจกใช้น้ำสะอาด และสายพันธุ์ค่อนข้างมีราคาแพงมีการว่าจ้างแรงงานเสริมในการเปลี่ยนถ่ายน้ำปลาและให้อาหารปลา ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาส่วนใหญ่จะเพาะเลี้ยงในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล

ปลาสวยงาม เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งการเลี้ยงเพื่อความบันเทิงและการเลี้ยงเป็นอาชีพ การค้าปลาสวยงามแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ปลาน้ำจืดสวยงาม และปลาทะเลสวยงาม การประกอบธุรกิจการส่งออกปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำของไทยยังมีปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือเรื่องของมาตรฐานสินค้า ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าได้มีการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้น เช่น ข้อกำหนดด้านโรคสัตว์น้ำ ศัตรูพืช สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ และระบบการผลิตที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคอันสำคัญยิ่งต่อการประกอบธุรกิจส่งออก

ธุรกิจปลาสวยงามนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกิดจากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายของประเทศไทย จึงมีความพร้อมทางด้านศักยภาพการเพาะเลี้ยง ซึ่งความนิยมเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทยปัจจุบันขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นสินค้าหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการส่งออกของไทย มีการขยายตัวทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยตลาดที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น และจากการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า กลุ่มปลาสวยงามอย่างปลากัด ปลาทอง และปลาหางนกยูง มีการส่งออกอยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งปลาทั้ง 3 ชนิดเป็นปลาที่มีการเลี้ยงและพัฒนาโดยภูมิปัญญาของไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

การเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อให้มีคุณภาพ

โดยเฉพาะเลี้ยงปลาให้มีความสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยการจัดการที่ดี สายพันธุ์ที่เติบโตเร็ว และอาหาร ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อการเจริญเติบโต ของปลาอันจะทำให้ปลามีคุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความต้องการอาหารซึ่งเป็นตัวกำหนด ชนิดของอาหาร ขนาดของอาหารที่เหมาะสม ปริมาณการให้อาหาร วิธีการให้อาหาร เพราะถ้าให้มากเกินไปทำให้น้ำเน่าเสียได้ สิ้นเปลืองเวลาในการเปลี่ยน ถ่ายน้ำสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรค และปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย

Comments Off

มองโลกในแง่ลบเพื่อค้นหาจุดบกพร่องในธุรกิจ

คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการ และในชีวิตก็คีอ การมองโลกในแง่ดี ผู้ที่มองโลกในแง่ดีมีความคาดหวังในความสำเร็จที่ไม่ตั้งอยู่บนความจริง ด้วยผลอันนี้ พวกเขาเต็มใจที่จะลองทำสิ่งต่างๆ มากมายหลายหลากโดยไม่มากไปกว่ากำลังใจตัวเอง นอกจากนั้นเนื่องจากการที่พวกเขามีทัศนคติใทางบวกอย่างไม่ตั้งอยู่บนความ เป็นจริง พวกเขาจึงเต็มใจที่จะลุยไปข้างหน้าได้อย่างยาวนานกว่าคนทั่วๆ ไป การมองโลกในแง่ดีเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเท่าที่มนุษย์จะพึงมี เรื่องของโทมัส อัลวา เอดิลัน ที่คิดหลอดไฟฟ้าสำเร็จเป็นคนแรกของโลก ยังคงเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่ทั่วโลกพูดถึง และที่พูดถึงไม่ใช่เรื่องหลอดไฟฟ้าที่เขาค้นพบ แต่เป็นเรื่องของการมองโลกในแง่ดีที่ทำให้เขาได้พบกับความสำเร็จที่ยิงใหญ่ ในชีวิต ในช่วงที่เขายังไม่ค้นพบความสำเร็จนี้ มีคนถามเขาว่า ทำไมยังดื้อด้านทำการทดลองซ้ำๆ ซากๆ ที่น่าผิดหวังเหล่านี้ เขาตอบไปว่า ผมกำลังเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากการล้มเหลวหลายพันครั้ง เป็นเรื่องจริงที่ว่า ชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมองโลกในแง่ดีเสมอ แม้ในวันที่ล้มเหลวก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ รวมถึงในกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน คุณจำเป็นต้องเดินสายกลางกับการมองโลกในแง่ดี ด้วยการมองโลกในแง่ลบด้วย คุณต้องมีความกระตือรือร้นที่อยากเห็นการเติบโตของการลงทุน แต่คุณต้องมองแง่ร้าย คิดในทางวิพากษ์ สงสัย และดูว่ามีทางใดบ้างที่คุณจะสูญเงินได้เช่นกัน ผมมีวิธีคิดดีๆ ที่จะรับมือกับทุกช่วงสถานการณ์ของความสำเร็จมาฝาก

1. ลองฟังมุมมองที่เป็นลบ

ลองเสาะหา และฟังคนอื่นๆ ที่คิดลบกับไอเดียของคุณอย่างละเอียด มองหาคนที่คิดแบบลบ เพราะว่ามุมมองของพวกเขาอาจมีค่ามาก และสามารถรักษาทรัพย์ และเวลาของคุณไว้ได้ ทนายความ หรือหมออาจให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนได้ หรือใครที่ชอบวิเคราะห์ก็อาจช่วยวิเคราะห์การลงทุนของคุณได้ มันจะทำให้คุณมีข้อมูลกลับไปทบทวนด้วย

2. ประเมินค่าอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อวิเคราะห์หรือมองในมุมมองแง่ร้าย หรือในแง่ลบแล้ว บางทีเราอาจจะพบข้อบกพร่องมากมายในการจะลงทุนของเรา มันอาจจะรักษาทรัพย์สินของเราไว้ได้เป็นล้านบาทในอนาคต คุณเองอาจคิดเชิงวิพากษ์เช่นนี้ได้เช่นกัน

3. เปิดความคิดจิตใจไหักวัางเอาไว้

แต่อย่าถูกครอบงำด้วยคนที่คิดในทางลบ หรือความคิดในทางลบของเรา แค่เอามุมมองมาใช้ร่วมพิจารณาเท่านั้น แต่ที่สำคัญที่ลุดก็คีอฟังสัญชาตญาณของคุณ บางครั้งมันไม่มีเหตุผล ทว่ามันส่งผล มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอยู่คนหนึ่ง เขาทำธุรกิจที่ตลาดนัดสนามหลวง ในขณะที่คนอื่นเจ๊งนั้น เขาก็ไปขอความคิดเห็น ว่าทำอย่างไรธุรกิจถึงเจ๊ง (อันนี้เวลาไปถาม อย่าไปถามเค้าตรงๆ นะครับ) เขารับฟังอย่างกระตือรือร้น และเอาบทเรียนเหล่านี้มาเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจทำการค้า และในที่สุดบทเรียนลบๆ พวกนี้ที่ช่วยให้กิจการของเขารุ่งเรืองในที่สุด เพราะเขาไม่ทำซ้ำกับบทเรียนแบบนั้น เขาฉลาดที่จะเรียนรู้และวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยตัวเอง

Comments Off

ธุรกิจร้านเสริมสวยสุนัขเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวกับสัตว์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนรักสัตว์โดยเฉพาะ สุนัข อันเนื่องมาจากไลฟ์สไตล์การเลี้ยงสุนัขของคนไทยที่เปลี่ยนไป คือเลี้ยงสุนัขเหมือนสมาชิกในครอบครัว สำหรับการลงทุนธุรกิจ เสริมสวยสุนัข อาจจะมองว่าธุรกิจนี้ เริ่มต้นได้ยาก แต่ถ้าหากคุณใจรักสัตว์แล้วล่ะก็ ไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป แล้วยิ่งในยุคนี้ สำหรับคนที่รักสุนัขแล้ว ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าของสุนัขจะดูแลเอาใจใส่สุนัขตัวโปรดในเรื่องอาหาร การกิน การฝึก สอนนิสัย สุขภาพและการป้องกัน รวมไปถึงการอาบนํ้าและการเสริมสวยสุนัข

ธุรกิจร้านเสริมสวยสุนัขจึงเกิดขึ้นจากความรัก ความเอาใจใส่ ตราบใดที่คนยังรักสุนัข ธุรกิจเสริมสวยสุนัขจะยังคงมีอนาคตที่สดใส ต่อไป

อยากเปิด ร้านเสริมสวยสุนัข ต้องเป็นคนแบบไหน
– สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมีใจรักสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข และรักการให้บริการ
– มีความรู้เรื่องสุนัขดีพอสมควร เช่น สายพันธุ์ ต้นกําเนิดสุนัข รูปทรงสุนัข สภาพเส้นขนนิสัยและความดุร้าย สภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง ฯลฯ
– มีความรู้เรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งขนสุนัขให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละพันธุ์
– ผ่านการอบรมหลักสูตรเรียนตัดขนสุนัข และเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ผู้ที่จะดําเนินธุรกิจ ควรมีการฝึกฝนความรู้จริง เช่น สมัครเป็นช่างตัดขนสุนัขที่อื่นก่อนระยะหนึ่ง

เปิดร้านเสริมสวยสุนัข อยากเพิ่มรายได้ช่องทางอื่นอีก
สำหรับธุรกิจนี้ หลักๆ ก็คือการบริการอาบนํ้า ตัดแต่งขนสุนัข นอกจากธุรกิจหลักที่เป็นไปตามปกติแล้ว รายได้เสริมหรือธุรกิจเสริมยังมาจาก
– การขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัข เช่น ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด และสินค้าเกี่ยวกับการเสริมสวยให้สุนัข ทั้งแชมพู
นํ้ามันชโลมให้ขนเงางาม นํ้ายากําจัดเห็บ หมัด เสื้อสําหรับสุนัข
– สายจูงสุนัข ขนมและของเล่นต่างๆ เช่น กระดูกปลอม ลูกบอล ฯลฯ สินค้าเหล่านี้ทําให้สีสันของร้านสะดุดตามากขึ้น ที่สําคัญผู้ประกอบการต้องมีความรู้เรื่องสินค้าที่ขายด้วย
– ขายอาหารสุนัข
– Spa นวดตัวสุนัข
– บริการรับส่งสุนัขถึงบ้าน เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดการใช้บริการและเพิ่มรายได้

ธุรกิจเสริมสวยสุนัขสามารถแบ่งโครงสร้างการลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเงินทุนหมุนเวียนจํานวนเงินลงทุนจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ ดังนี้

– ทําเลที่ตั้งของร้าน ถ้าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของสถานที่เองก็สามารถลดต้นทุนค่าเช่าได้ แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีสถานที่ของตนเองค่าเช่าสถานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ เงินทุนหมุนเวียน ค่าเช่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทําเลว่าใกล้กลุ่มลูกค้าเพียงใด
– ขนาดของร้านว่าเล็กหรือใหญ่ โดยคํานึงถึงจํานวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการแต่ละครั้งและจํานวนช่างเสริมสวยสุนัข
– ปกติธุรกิจนี้ไม่เน้นการตกแต่งที่หรูหรา แต่จะเน้นที่ฝีมือช่างและความสะอาด
– ราคาและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

หากคุณมีใจรักสุนัข และอยากจะมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเอง ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ที่คุณจะเริ่มต้นมันค่ะ

Comments Off

ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เติบโตมากขึ้น

ด้วยสภาพครอบครัวในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้ ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยง มีแนวโน้มว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนหย่อนใจและเอาไว้เฝ้าบ้าน ทั้งความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็ได้ผูกใจคนเลี้ยง จนต้องให้ความดูแลเอาใจใส่เหมือนหนึ่งสมาชิกครอบครัว

ตอนนี้มีธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงผุดขึ้นมามากมาย ตั้งแต่ที่เพาะพันธุ์สัตว์ โรงพยาบาล อาหาร รับตัดแต่งขน ของใช้กระจุกกระจิกของสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงบริการที่ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เดิมให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้น เช่น เสื้อผ้าสุนัขและแมวดีไซน์เก๋ ร้านกาแฟที่พาสัตว์เลี้ยงไปชิลด้วยได้ บริการผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงครบวงจร ฯลฯ

นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับสัตว์เลี้ยง ได้ออกแบบสินค้าที่เอาใจสัตว์และคนเลี้ยงมากขึ้น เช่น เปลญวนสำหรับแมว  เบาะนอนรูปตักคน และเตียงนอนสัตว์รูปกระเป๋าเดินทาง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความเข้าใจและใส่ใจในพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ทำให้นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งสัตว์ และคนเลี้ยงได้อย่างเหมาะเจาะ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มความแตกต่างและมูลค่าให้กับสินค้าอย่างได้ผล

ธุรกิจโรงแรมและสปาสำหรับสุนัขก็เป็นอีกธุรกิจสร้างสรรค์ที่นิยมกันมาก โดยนำเอาการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ที่มีพื้นที่จำกัดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง แต่ต้องการดูแลใส่ใจกับสุขภาพของ สัตว์เลี้ยง มาสร้างสรรค์ให้เกิดธุรกิจที่เป็นประโยชน์ เช่น Mile High Pet Care Spa หนึ่งในสปาสำหรับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ ที่มีการให้บริการสระว่ายน้ำ สนามหญ้าวิ่งเล่น ที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด สปานวดผ่อนคลายสำหรับสัตว์เลี้ยง และบริการโรงแรมสำหรับฝากสัตว์เลี้ยง

อีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์ที่น่าสนใจคือ โรงแรมปลาทองแห่งแรกของโลก Goudvissen Hotel ซึ่งเปิดให้บริการที่สนามบิน Schipho เมืองอัมสเตอร์ดัม เมื่อถึงเวลาเดินทาง คุณสามารถนำปลาทองไป เช็กอินที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม จากนั้นปลาทองแต่ละตัวจะได้อาศัยในอ่างปลาเล็ก ๆ ส่วนตัวที่เหมือนกับห้องพักโรงแรม และมีบริการให้อาหารครบทุกมื้อ โดยระหว่างนั้น คุณก็ท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวล ธุรกิจนี้เอาความรู้สึกของลูกค้าที่เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเวลาเดินทางไกล มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นธุรกิจยอดนิยม

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการแบบใหม่ ประกอบด้วยการ เอาใจใส่ เพิ่มความแตกต่าง และนึกถึงความต้องการของผู้บริโภคนั้น ทำให้ธุรกิจโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและธุรกิจได้อย่างดีเลยทีเดียว

Comments Off

การแข่งขันธุรกิจอาหารสัตว์มีมากขึ้นทุกวัน

ปัจจุบันมนุษย์มีการนำสัตว์มาเลี้ยงมากขึ้น ทั้งนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นความเพลิดเพลิน หรือนำมาเลี้ยงเพื่อทำธุรกิจ และเพื่อนำมาบริโภค เจ้าของจึงต้องดูแลรักษาความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นเป็นอย่างดี เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงมองเห็นแนวทางทางธุรกิจที่จัด จำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทั้งสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน และ เลี้ยงเพื่อธุรกิจ เพื่อจะได้เป็นตัวเลือกให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จึงได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพื่อกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทุกประเภทได้ มาเลือกชมหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้กับสัตว์ทุกประเภท เพื่อช่วยกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารและยังเป็น แนวทางในการทำธุรกิจของกลุ่มข้าพเจ้าอีกด้วย เนื่องตลาดอาหารสัตว์ เป็นตลาดที่มีคู่แข่งมากมายหลายชื่อ หลายยี่ห้อทำให้ต้องคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาด และวิธีการนำเสนอที่ดีเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแก่ผู้ซื้อ และจำเป็นต้องมีการลงทุนในการทำโฆษณา  เช่นการโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่เนื่องจากการทำธุรกิจของผู้จัดทำเป็นการเปิดขายออนไลน์อาจจะไม่ต้องโฆษณา ทางโทรทัศน์ แต่อาจจะมีโฆษณาทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อดึงดูด และ ให้ลูกค้าทำความรู้จักตัวสินค้า ได้มากขึ้น

สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อความเพลิดเพลิน อาหารสัตว์ที่กลุ่มของข้าพเจ้าจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีใบรับรองใบกำกับ ภาษี  เป็นสินค้าคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศทำให้เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี  เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อธุรกิจ สามารถนำสินค้าที่กลุ่มของข้าพเจ้าจัดหน่าย ใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อทางธุรกิจ เช่น สุนัขกินแล้วขนสวยสามารถขายได้ราคาดี หรือไว้สำหรับ ประกวดตามงานทั่วไป  หรือ ถัวที่นำเข้าจากต่างประเทศ นกกินแล้วจะมีเสียงที่ใสเหมาะสำหรับนกที่เลี้ยงไว้เพื่อแข่งขัน กลยุทธ์การทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตอาจถือได้ว่าเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น จากเดิมในอดีตเพราะคนไทยหันมาใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น   ทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสาร หาข้อมูล ดูข่าวสาร หรือใช้ในธุรกิจ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า  โดยเฉพาะธุรกิจ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการหันมาใช้อินเตอร์เน็ตในการนำเสนอสินค้าของตนเอง รวมทั้งบางราย เปิดให้สามารถซื่อสินค้าของตนเองทางอินเตอร์เน็ตโดยสามารถเลือกชมสินค้าของ ตนเองได้ตามใจชอบ แล้วสั่งซื้อได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ ดั้งนั้นการทำกลยุทธ์ทางอินเตอร์ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการดำเนิน ธุรกิจในปัจจุบัน

Comments Off