การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็มีส่วนคล้ายคลึงกับการเริ่มต้นธุรกิจอื่นๆ

9

พลวัตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมไทยที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือ การปรับเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น บวกกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เต็มไปด้วยการเผชิญการแข่งขันที่สร้างแรงกดดันพอสมควรอีกทั้งทัศนคติของคนยุคใหม่ได้เปลี่ยนไป คือแต่งงานช้าลงหรือเป็นโสดมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น เนื่องด้วยการเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียดที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงได้ และด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เลี้ยงก็ได้ผูกใจคนเลี้ยงจนต้องให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่เป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว จึงไม่น่าแปลกใจที่ตอนนี้ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้เกิดขึ้นมากมาย เช่น สถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ โรงพยาบาล อาหารสัตว์ รับตัดแต่งขน ของใช้กระจุกกระจิก ไปจนถึงบริการที่ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เดิมให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้น เช่น เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง อาทิ สุนัขหรือแมวดีไซน์แปลกใหม่ ร้านสปา หรือ Café ที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าด้วยได้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร เป็นต้น

ในปัจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าตลาดประมาณ 22,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี โดยตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงกินส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (อาทิ โรงพยาบาล/คลินิก สปา อาบน้ำตัดขน โรงเรียนฝึก โรงแรม บริการฌาปนกิจ และบริการอื่นๆ) มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท และธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (อาทิ เสื้อผ้า ของเล่น เครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น) มูลค่ากว่า 5,000 บาท จะเห็นได้ว่า ด้วยมูลค่าตลาดกว่าสองหมื่นล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสัตว์เลี้ยง แต่จะเริ่มต้นแบบไหน หรือทำการตลาดแบบใดให้โดนใจผู้บริโภค ยังเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในการที่จะรับมือกับผู้บริโภคยุคใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ก็มีส่วนคล้ายคลึงกับการเริ่มต้นธุรกิจอื่นๆ ที่จะต้องอาศัยองค์ประกอบในหลายด้านเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งนอกจากจะมีความรักความชื่นชอบสัตว์เลี้ยงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยังจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

Comments Off

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ในต่างประเทศ

ธุรกิจการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าทางการตลาดที่สูง และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อาหารสัตว์เลี้ยงต่างกับอาหารสัตว์เศรษฐกิจที่เร่งเนื้อให้เกิดผลผลิต เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแต่อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เจ้าของเขาต้องการให้สัตว์มีอายุยืนยาว อาหารต้องส่งเสริมสุขอนามัย นี่จึงเป็นประเด็นที่ทำให้สูตรอาหารของสัตว์สองแบบนี้ต่างกัน หัวใจหลักของอาหารสัตว์เลี้ยงจึงอยู่ที่การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหาร

ตลาดหลักอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย คือ ญี่ปุ่น อเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกที่สูง เพราะตลาดญี่ปุ่นมีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุดในโลก ถึงแม้จะเน้นเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กก็ตาม ต่างกับประเทศอเมริกาที่เน้นเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ประเทศทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มีการเติบโตที่น่าสนใจ เพราะเป็นตลาดใหญ่ ประชากรเยอะ และมีการขนส่งที่ทันสมัย

ประเทศอินเดียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน แต่ในด้านศาสนาทำให้มีข้อจำกัดที่มาก อีกทั้งชาวมุสลิมบางกลุ่มไม่นิยมเลี้ยงสุนัข แต่นับถือวัวของเขาเราก็ใช้วัวเป็นวัตถุดิบไม่ได้ส่วนเทรนด์สินค้า ดูได้จากร้านขายสินค้าสัตว์เลี้ยงได้เลย ทำให้อาหารแมวมีแนวทางการเติบโตมากกว่า

ประเทศจีนเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญ มีศักยภาพด้านวัตถุดิบ และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐด้านความปลอดภัยของอาหาร ทำให้ปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีศักยภาพที่ดีมาก ถึงแม้จะยังไม่เติบโตเต็มที่ เพราะมีกลไกภาษีสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้อุตสาหกรรมโตเต็มที่ แต่ภาครัฐเขากำลังปรับลดภาษีลงอยู่ ถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นสำหรับไทย

แนวทางการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ต้องอาศัยนโยบายการลงทุนที่สนับสนุน ในด้านการวิจัยและพัฒนา ในตอนนี้เราเป็นผู้ส่งออก 5 อันดับแรกของโลก แต่ในไทยกลับยังไม่มีการเรียนการสอนด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยงโดยตรงเลย นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคด้านวัตถุดิบในการผลิตที่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศและเสี่ยงติดโรค เช่น เนื้อวัวที่นำมาผลิต ตอนนี้เรายังต้องนำเข้าจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียที่เสี่ยงมีโรคระบาดตามมา ทางด้านโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงจึงควรออกฉลาก และทำการโฆษณาให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ

Comments Off

ความนิยมเลี้ยงนกเขาชวาเพื่อการแข่งขันมากขึ้น

ปัจจุบันนกเขาชวาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งเมื่อก่อนนี้ผู้นิยมเล่นนกเขาชวาจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้สูงอายุมากกว่าและนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อเป็นงานอดิเรกหลังจากทำไร่ทำสวน แต่ปัจจุบันวัยรุ่นหนุ่มสาว วัยกลางคนหันมาให้ความนิยมเล่นนกเขาชวากันมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อก่อนนกเขาชวาจะนิยมเล่นกันในหมู่คนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ปัจจุบันคนเล่นนกเขาชวามีทั้งในพื้นที่และขยายวงไปยังต่างถิ่น ตลอดจนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งได้มีการเล่นนกกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้นักเล่นนกเขาชวาในต่างประเทศเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนและเป็นนักธุรกิจ ดังนั้นราคานกเขาชวาในต่างประเทศจะมีราคาสูงกว่าในประเทศไทยมาก

นกเขาชวา เป็นนกเขาเล็กมีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ พบมากในแถบภาคกลางภาคใต้ของไทย ปัจจุบันถูกนำมาเลี้ยงในประเทศและแพร่พันธุ์ได้ดีไปทุกภาคพบได้ในทุ่งโล่ง ป่าละเมาะ นกเขาชวายังพบในฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย เป็นนกเขาที่มีขนาดเล็ก จะมีเสียขันไพเราะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังเชื่อถือกันว่านกเขาชวาเป็นนกที่นำโชคลาภมาให้แก่ผู้เลี้ยงอีกด้วย นกเขาชวาเป็นนกเขาที่ตัวเล็กกว่านกเขาชนิดอื่นๆ ขนปกคลุมตัวสีน้ำตาลหัวสีเทา หรือมีสีที่หัวเป็นสีน้ำเงิน ด้านข้างคอมีแถบสีดำสลับกับแถบขาวเป็นลายตามขวาง ด้านหลังสีเข้มมีขีดขวาง คล้ายกับลายของม้าลาย

นกเขาชวาที่นิยมเลี้ยงมี 2 ประเภท

คือ ประเภทนกดีตามตำราเรียกว่า นกลักษณะ กับประเภทที่เลี้ยงไว้ฟังเสียงเรียกว่า นกเสียง ภายหลังความนิยมนกเขาชวาดีตรงตามตำรา หรือนกลักษณะลดลง เพราะผู้ใดได้นกลักษณะดีตรงตามตำราก็ได้เป็นผู้ชนะตลอดทุกครั้งที่มีการแข่งขัน คนอื่นที่ไม่มีหรือหาได้ไม่ดีเท่าก็จะรู้สึกไม่สนุก เพราะมักแพ้ทุกครั้ง ความนิยมเลี้ยงนกเสียงจึงมีมากขึ้นในช่วงหลังและนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ การแข่งขันนกเสียงมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้นกเขาชวาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ผู้เป็นเจ้าของก็จะสนุกและไม่เบื่อ เพราะมีการลุ้นเพื่อให้นกของตนชนะทุกครั้งที่มีการแข่งขัน แต่นกเขาที่จะชนะได้จะต้องขันเสียงกังวานไพเราะ มีจังหวะการขับ และต้องขันทนด้วย ตามกติกาที่คณะกรรมการตัดสินกำหนด ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในวันที่เข้าแข่งขัน โอกาสจะชนะก็น้อย ปัจจุบันผู้เลี้ยงนกเขาชวาจึงไม่สนใจรูปร่าง

Comments Off

รองเท้าสุนัขกับเรื่องน่ารู้ที่มากกว่าเรื่องแฟชั่น


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มต้นคิดว่า สุนัขไม่จำเป็นที่จะต้องสวมใส่รองเท้า นั่นหมายความว่าคุณยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของรองเท้าสุนัข บ่อยครั้งที่คุณมักจะได้เห็นสุนัขที่เดินสวนทางมาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากสีสัน พร้อมกับสวมรองเท้าคู่สีสดใสเหมือนกับเด็กตัวน้อยๆ แต่ที่จริงแล้วรองเท้าสุนัขถูกออกแบบมาให้เป็นสิ่งที่มากกว่าเรื่องของแฟชั่น โดยเน้นประโยชน์ที่หลกหลายแทบไม่ได้แตกต่างไปจากรองเท้าของคนเราเลย ซึ่งประโยชน์ของรองเท้าสุนัขจะมีอะไรกันบ้างนั้น คุณสามารถติดตามอ่านได้ผ่านบทความชิ้นนี้กันเลย

ประโยชน์ของรองเท้าสุนัขที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม
รองเท้าสุนัข มักถูกออกแบบให้มีความแตกต่างกันออกไปตามประโยชน์การใช้สอย และให้มีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของสุนัข โดยมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์หลักๆ ดังต่อไปนี้
1.ป้องกันอุ้งเท้าของสุนัขจากความสกปรก หลายครั้งที่สุนัขตัวโปรดของคุณออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน พร้อมกลับเข้ามาในบ้านด้วยของฝากอย่างรอยดินโคลน ฝุ่นทราย ที่ติดมากับอุ้งเท้าที่พร้อมจะละเลงพื้นบ้านของคุณให้กลายเป็นภาพศิลปะแห่งดินโคลน ถึงแม้พวกมันจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม แต่มันก็ยังมากพอที่จะทำให้คุณหงุดหงิดหรือโกรธต่อความสกปรกเหล่านั้น แต่ถ้าหากคุณสวมรองเท้าให้กับสุนัขแล้วล่ะก็ ก่อนที่จะอนุญาตให้พวกมันเข้ามาภายในบ้าน คุณก็เพียงแค่ทำการถอดรองเท้าสุนัขออก อุ้งเท้าของมันก็จะสะอาดพร้อมเข้าบ้าน โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเฃ็ดล้างอุ้งเท้า หรือพื้นบ้านอีกต่อไป
2.ปกป้องอุ้งเท้าของสุนัขจากสภาพอากาศภายนอกบ้าน รองเท้าสุนัขในต่างประเทศจะช่วยปกป้องอุ้งเท้าของสุนัขให้อบอุ่น และห่างไกลจากการเกิดแผลหิมะกัดในฤดูหนาวอันโหดร้ายที่มีหิมะตกหนัก และช่วยให้สุนัขสามารถเดินไปบนพื้นที่ที่มีหิมะได้ง่ายมากขึ้น โดยที่ไม่ลื่น ในขณะเดียวกันรองเท้าสุนัขก็ช่วยป้องกันอุ้งเท้าไม่ให้บวมพอง เมื่อสุนัขต้องเดินไปบนถนนลาดยาว หรือพื้นหินท่ามกลางอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนอีกด้วย
3.ช่วยป้องกันสุนัขลื่นล้ม ในบางสถานที่ที่พื้นมีความลื่นสูง อาทิเช่น พื้นไม้เนื้อแข็งขัดเงา แผ่นหินอ่อน เป็นต้น อาจจะทำให้สุนัขลื่นล้ม และเดินไปข้างหน้าไม่ได้ เนื่องจากพื้นผิวมีความลื่นสูง รองเท้าสุนัขสามารถช่วยทำให้สุนัขสามารถทรงตัว และเคลื่อนที่บนพื้นผิวเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้น
4.ช่วยป้องกันโรคที่คาดไม่ถึงซึ่งซ่อนเร้นอยู่ตามพื้น แอ่งน้ำขัง พื้นคอนกรียดซ์สกปรก พื้นไม้เก่า สิ่งเหล่านี้แฝงเอาไว้ด้วยเชื้อโรค ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นภายในซอกอุ้งเท้า หรืออุ้งเท้าของสุนัขจากการสัมผัส จนกระทั่งเกิดการระคายเคืองต่างๆขึ้นบนผิวหนังในบริเวณที่มีการสัมผัสพื้นที่เหล่านี้ได้ ซึ่งรองเท้าสุนัข ช่วยในการป้องกันการสัมผัสพื้นที่เหล่านี้โดยตรงได้เป็นอย่างดี

เลือกรองเท้าสุนัขอย่างไรให้เหมาะกับสุนัข
นอกจากการปกป้องอุ้งเท้าแล้ว การเลือกรองเท้าสุนัขที่ดี ควรที่จะคำนึงถึงความสะดวกสบายของสุนัขในขณะที่ทำการสวมใส่ด้วย โดยมีหลักการเลือกอย่างง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1.พื้นรองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งจะช่วยปกป้องไม่ให้สุนัขของคุณไม่ให้ลื่นล้ม และเสียสมดุลในขณะที่กำลังเดินอยู่บนพื้นผิวต่างๆ
2.มีเบาะรองอุ้งเท้า เพื่อให้สุนัขรู้สึกถึงความนุ่มในขณะที่เดินโดยสวมใส่รองเท้าอยู่ ซึ่งจะทำให้สุนัขรู้สึกดีมากกว่าการเดินเท้าเปล่าบนถนนคอนกรีต

Comments Off

ขายเสื้อหมา และธุรกิจสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่กำลังมาแรงทั่วโลกในปัจจุบัน

สำหรับกลุ่มคนรักสัตว์ในปัจจุบัน หลายคนปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ทำให้การผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นหนึ่งในธุรกิจเชิงอุตสาหกรรม อาหารอินทรีย์ชีวจิต สินค้าแฟชั่นหรูหรา และสินค้าอำนวยความสะดวกสบาย กลายมาเป็นสินค้าจำเป็นที่กลมกลืนอยู่ภายในบ้านเคียงคู่กับสินค้าของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุนัข นอกจากการขายเสื้อหมาแล้ว ยังมีธุรกิจอื่นๆที่มีอัตราการเติบโตในเชิงธุรกิจที่น่าสนใจ นอกจากเพียงแค่การขายเสื้อหมาแล้ว ยังมีธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจและสร้างรายได้จากสัตว์เลี้ยงกับตัวเองได้เช่นกัน

ธุรกิจด้านสัตว์ที่เลี้ยงที่กำลังมาแรงทั่วโลก
1.งานเก็บสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงในสวน ในต่างประเทศ อาชีพการเก็บสิ่งปฏิกูลในสวนหลังบ้านของลูกค้าเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ และใช้เพียงแค่พลั่ว กับถุงพลาสติกเท่านั้น โดยใช้เวลาในการทำงานเพียงประมาณ 10 นาที ต่อครั้งเท่านั้น ซึ่งอาชีพดังกล่ามีการโฆษณารับทำอย่างแพร่หลายในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ใบปลิว หรือผ่านตามป้ายประกาศในคลับของคนรักสุนัข
2.ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงมักต้องการที่จะมีรูปภาพน่ารักๆของสัตว์เลี้ยงตนเอง แต่โชคไม่ดีนักที่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ใช่ตากล้องที่เก่งนัก อาชีพตากล้องที่รับถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลาน หมาแมว ไปจนกระทั่งสัตว์ใหญ่อย่างม้า จึงกลายมาเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ถ้าหาก คุณมีสตูดิโอ เสื้อผ้า และฉากต่างๆสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจของคุณให้มากยิ่งขึ้น
3.ขายเสื้อหมาและเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เชื่อหรือไม่ว่าในประเทศอเมริกา กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงมีการใช้จ่าเงินมากกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญ ในการซื้อขายเสื้อหมา ซึ่งมีตั้งแบบต่างๆให้เลือกกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน นอกจากการขายเสื้อหมา ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงดูน่ารักขึ้นและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอย่างเช่น แว่นตา หมวก ผ้าพันคอ เป็นต้น แต่ถ้าหากคุณยังคิดไม่ออกว่าควรจะเริ่มต้นขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรดีนั้น ขอแนะนำให้ลองเริ่มต้นจากขายเสื้อหมาก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบ้านเรา
4.พี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง เมื่อจำเป็นที่จะต้องไม่อยู่บ้านในขณะที่เจ้าตูบป่วย หรือมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆ ที่ดูแลยากอยู่ภายในบ้าน ในต่างประเทศนิยมใช้บริการพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง พวกเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเด็กคอยเข้ามาดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน แต่พี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมักจะถูกจ้างงานในระยะเวลาสั้นๆ ในกรณีที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงออกไปเที่ยวนอกบ้าน หรือออกไปทำธุระเท่านั้น
5.บริการรับฝากสุนัขรายวัน มีลักษณะคล้ายๆกับสถานที่รับฝากเด็กเล็ก คุณสามารถฝากสุนัขเอาไว้ในสถานบริการเหล่านี้ในขณะที่คุณออกไปทำงาน ซึ่งจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่างๆของสุนัข รวมไปถึงสถานที่ให้สุนัขได้ออกกำลังกายวิ่งเล่นอย่างครบครัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สถานที่ดั่งกล่าวยังเป็นพื้นที่เปิดให้สุนัขของคุณได้มีโอกาสเข้าร่วมสังคมกับสุนัขของคนอื่นอีกด้วย
6.ฝึกอบรมสุนัขให้เชื่อฟัง เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเจ้าของสุนัขจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการทำให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่ง โดยหลักสูตรการอบรมอย่างมืออาชีพ ซึ่งการฝึกอบรมจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการเดินทางไปฝึกสุนัขของคุณแบบ 1-1 ที่บ้านของคุณ หรือการฝึกแบบกลุ่มในสถานบริการฝึกอบรมสุนัข
7.พาสุนัขไปเดินเล่น เจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากไม่มีเวลาพาสุนัขของตัวเองออกไปเดินเล่น ทำให้เกิดธุรกิจในการรับพุนัขเหล่านั้นไปเดินเล่น และมีหลายครั้งที่ผู้ให้บริการมือโปรสามารถพาสุนัขมากกว่า 3 ตัว ไปเดินเล่นพร้อมๆกันด้วยสายจูงหลายๆอัน แต่คุณก็จำเป็นที่จะต้องดูแลให้สุนัขมีความปลอดภัย และหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลจากสุนัขเหล่านั้นด้วย
8.ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับเด็ก ดังนั้นการออกแบบและสร้างของเล่นที่กระตุ้นความสนใจของสัตว์เลี้ยง ให้สามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นของเล่นเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย และมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่พร้อมจะควักกระเป๋าเพื่อจ่ายเงินซื้อพวกมัน
9.อาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง ธุรกิจสำหรับสัตว์เลี้ยงส่วนที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด คือ อาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องจากมีอัตราการทำกำไรที่สูง และผู้คนเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสุนัขที่ดีที่สุดในขณะที่สามารถช่วยให้สุขภาพสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขนมเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่กำลังได้รับความนิยมกันมากขึ้น

Comments Off